LANGUAGE SELECTION
CURRENT DATE
 
Czech English Germany Spanish 26. May 2024
 
 
 
 
MENU
 
Technické inspekce v oblasti:
PRŮMYSLU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OBCHODU
STAVEBNICTVÍ
BANKY
KOORDINÁTOR BOZP
ZNALECKÉ POSUDKY
REFERENCE
 
     

 Inspekce v oblasti úvěrových obchodů

 
 

INSPEKT-SERVIS, s.r.o. jako nezávislá třetí osoba, vstupuje do vztahu věřitele (komerční banky, pojišťovací ústavy, státní instituce a orgány) a dlužníka (společnost realizující zakázku) s cílem sledování čerpání úvěrových finančních prostředků na konkrétní projekt v souladu s předem definovaným harmonogramem.

Experti I-S provedou úvodní audit, který se skládá ze vstupní kontroly, s cílem zjistit a prověřit aktuální stav rozpracovanosti zakázky a celkovou materiálovou zajištěnost výroby. Dále se prověřuje vypracovaný harmonogram výroby včetně jeho uzlových bodů a etap.

Na základě pravidelných reportů zasílaných věřiteli je dále rozhodováno o uvolnění dalších finančních prostředků na realizaci příslušného projektu.

 
     
 
     
Tel.: +420 605 224 703, e-mail: inspekt-servis@inspekt-servis.cz Copyright © 2018 - INSPEKT-SERVIS, s.r.o.