LANGUAGE SELECTION
CURRENT DATE
 
Czech English Germany Spanish 26. May 2024
 
 
 
 
MENU
 
Technické inspekce v oblasti:
PRŮMYSLU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OBCHODU
STAVEBNICTVÍ
BANKY
KOORDINÁTOR BOZP
ZNALECKÉ POSUDKY
REFERENCE
 
     

 Inspekce v oblasti průmyslu

 
 
Technické inspekce u výrobců
Technické inspekce a dozory na místě realizace
Technická due diligence (technologické části) a příslušná část kombinovaných služeb
Posuzování shody dle daných předpisů
- (např. Směrnice EU – CE certifikace, CE značení atd.)
Defektoskopické supervize, termovizní analýzy
Inspekce v oblasti svařování, certifikace svařovacích postupů
Provádění výchozích revizí vyhrazených technických zařízení
Certifikace výrobků / dodávek pro účely zajištění souladu s požadavky kontraktů či norem
Kontroly rozpracovanosti a plnění termínů
Management a služby v oblasti QA/QC
- kontrol kvality a řízení jakosti na projektech
   
Společnost INSPEKT-SERVIS, s.r.o. provádí technické inspekce ve všech průmyslových odvětví, zejména:
Strojní zařízení, technologické celky
Investiční celky
ve fázi přípravy, realizace projektu a ve fázi výroby
technické due diligence
technické audity
inspekce v oblasti BOZP
 
     
 
     
Tel.: +420 605 224 703, e-mail: inspekt-servis@inspekt-servis.cz Copyright © 2018 - INSPEKT-SERVIS, s.r.o.