LANGUAGE SELECTION
CURRENT DATE
 
Czech English Germany Spanish 26. May 2024
 
 
 
 
MENU
 
Technické inspekce v oblasti:
PRŮMYSLU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OBCHODU
STAVEBNICTVÍ
BANKY
KOORDINÁTOR BOZP
ZNALECKÉ POSUDKY
REFERENCE
 
     

 Inspekce v oblasti obchodu

 
  Oblasti poradenství:  
  Kontroly zboží před expedicí
 

Kontroly zboží před expedicí slouží k ověření souladu dodávky s předem danými parametry.

Jako podklad k provedení kontroly lze použít platné normy, kontrakt, případně jiný dokument.

Obvyklý rozsah kontrol zboží před expedicí:

kvalita
množství
balení
značení

ověření dokladů

Součástí kontroly může být i odběr reprezentativních vzorků, jejich zapečetění, označení a uchování pro případ pozdější potřeby

Výstupem z kontroly je Zápis nebo Certifikát, který často slouží jako jeden z dokladů předkládaných bance k uvolnění akreditivu.

Nedílnou součástí Zápisu je i fotodokumentace.

  Dozor nad nakládkou
  Dozor nad nakládkou je prováděn s cílem ověřit že:
1. dodávané zboží je plně v souladu se specifikací
2. kontejnery nebo dopravní prostředky, určené k přepravě kontrolované zásilky, jsou čisté, funkční a v dobrém technickém stavu
3. manipulace se zbožím během nakládky a jeho zabezpečení v dopravním prostředku odpovídá povaze daného druhu zboží, tak aby nedošlo k jeho poškození
Kontroly tohoto typu provádíme nejčastěji z příkazu kupujícího. Dalšími klienty bývají pojišťovny, dopravní společnosti nebo sami dodavatelé zboží. Výstupním dokladem je buď Zápis doplněný fotodokumentací nebo Certifikát, který může sloužit jako jeden z dokladů předkládaných bance k uvolnění akreditivu.
Vstupní a výstupní kontroly
 

Vstupní kontrola

významně snižuje riziko ohrožení výroby dodávkou nekvalitních surovin nebo výchozích poloproduktů.

Výstupní kontrola

pak dává výrobci jistotu že zákazníkovi dodá zboží požadovaných parametrů v množství, které odpovídá deklaraci.

 Povinné kontroly při vývozu
 

PSI (Pre-shipment inspection) jsou kontroly prováděné na základě kontraktů uzavřených mezi vládami některých zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky a nezávislými kontrolními společnostmi.

PSI zahrnuje několik procesů, z nichž jedním může být i fyzická kontrola zboží a dozor nad nakládkou do kontejnerů.

 Práce pro pojišťovny
 

Jedním z produktů, které pojišťovny nabízejí svým klientům, je pojištění zboží proti škodám vzniklým během přepravy. Často přitom využívají služeb nezávislých kontrolních organizací.

Kontrola nakládky

Cílem kontroly je ověřit že ze strany dopravce a dodavatele byla vynaložena veškerá péče pro to, aby nedošlo ke škodní události.

Předmětem kontroly je obvykle:

balení
značení
množství
soulad zboží s údaji uvedenými v dokladech
skladové podmínky, v nichž je zboží uchováváno před zahájením nakládky
technický stav a čistota dobravního prostředku jakož i jeho vhodnost pro přepravu daného druhu zboží
průběh nakládky
způsob uložení zboží v dopravním prostředku
zabezpečení zboží proti posunu

Umožňují-li to konkrétní podmínky, dopravní prostředek může být po ukončení kontroly zaplombován.

Součástí protokolu jsou i fotografie, které dokumentují stav zboží před nakládkou, průběh nakládky a uložení a zabezpečení zboží v dopravním prostředku.

Posouzení rozsahu škody

Dojde- li ke škodní události, jsou naši experti připraveni posoudit a zdokumentovat rozsah škody bez zbytečných průtahů na území celé České republiky i kdekoli jinde na světě.

V případě autonehody vyjíždějí inspektoři na místo téměř okamžitě, aby mohli provést předběžnou kontrolu ještě před zahájením odklízení poškozeného zboží.

 Zajištění vzorku
  Před objednáním zboží Vám zajistíme zaslání vzorku zboží včetně všech dokumentů, které budete v budoucnu potřebovat k samotnému dovozu. V případě potřeby Vám prověříme možnost dovozu zboží, platnost homologací a certifikátů.
 Řešení reklamací
  Servis řešení reklamací Vám zajistí převzetí agendy reklamací a jejich řešení s dodavatelem od podání reklamace až po její vyříezní. 
     
 
     
Tel.: +420 605 224 703, e-mail: inspekt-servis@inspekt-servis.cz Copyright © 2018 - INSPEKT-SERVIS, s.r.o.