LANGUAGE SELECTION
CURRENT DATE
 
Czech English Germany Spanish 20. Jun 2024
 
 
 
 
MENU
 
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO 27001
ISO/TS 16 949
ŠKOLENÍ
REFERENCE
 
     

 Implementace systému managementu managementu dle ISO 14001

 
 

Normy ČSN EN ISO 14000 jsou světově uznávaným standardem, který specifikuje požadavky na enviromentální systém řízení v organizacích všech typů.

Normy ČSN EN ISO 14000 si kladou za cíl podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami.

Normy ČSN EN ISO 14000 poskytují mechanismy, které napomáhají vytvářet strategii a konkurenceschopnost podniku.

Normy ČSN EN ISO 14000 sdílí společné zásady systému řízení podniku s normami ČSN EN ISO 9000. Je však nutné mít na paměti různá hlediska a různé cíle obou systémů. Systémy řízení kvality se soustřeďují především na procesy zabývající se uspokojováním potřeb zákazníků, kdežto systémy enviromentálního managementu se orientují na potřeby širokého okruhu zainteresovaných stran a na společenské potřeby ochrany životního prostředí.

V našem týmu konzultantů jsou specialisté s hlubokými zkušenostmi se zaváděním principů této normy. Díky pečlivé přípravě a především neustálému studiu aktuální legislativy Vám můžeme nabídnout:

  • spolupráci při zavedení systému environmentálního managementu dle ISO 14001
  • zavedení systému „na klíč“, vypracování systémové dokumentace
  • možnost další spolupráce formou outsourcingu (interní audity, školení atd.)
  • orientaci na Vaše zaměstnance – klademe důraz na důkladné proškolení, pochopení systému environmentálního řízení – ochrany životního prostředí
 
     
 
     
Tel.: +420 605 224 703, e-mail: inspekt-servis@inspekt-servis.cz Copyright © 2018 - INSPEKT-SERVIS, s.r.o.