LANGUAGE SELECTION
CURRENT DATE
 
Czech English Germany Spanish 21. Jul 2024
 
 
 
 
MENU
 
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO 27001
ISO/TS 16 949
ŠKOLENÍ
REFERENCE
 
     

 Implementace systému dle ISO/TS 16 949

 
 

Hlavním cílem realizace projektu je rozšíření zavedeného nebo vybudování nového systému řízení kvality podle normy ISO/TS 16949 tak, aby mohla být uskutečněna certifikace nezávislou certifikační organizací při splnění všech podmínek platných v automobilovém průmyslu.

Při implementaci požadavků ISO/TS 16 949 Vám nabízíme:

  • transformaci Vašeho stávajícího systému nebo vybudování nového systému dle ISO/TS 16949
  • integraci všech odlišností a rozšiřujících požadavků automobilového průmyslu
  • vytvoření procesně orientované příručky jakosti
  • stanovení měřitelných ukazatelů každého procesu
  • vytvoření podmínek pro výrobkový a procesní audit
  • implementaci statistických metod pro analýzu dat
  • úspěšnou certifikaci nového systému jakosti
 
     
S
 
     
Tel.: +420 605 224 703, e-mail: inspekt-servis@inspekt-servis.cz Copyright © 2018 - INSPEKT-SERVIS, s.r.o.