LANGUAGE SELECTION
CURRENT DATE
 
Czech English Germany Spanish 20. Jun 2024
 
 
 
 
MENU
 
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO 27001
ISO/TS 16 949
ŠKOLENÍ
REFERENCE
 
     

 Implementace systému managementu BOZP dle OHSAS 18001

 
 

Poradenství při zavádění systémů řízení BOZP a příprava k certifikaci dle ČSN OHSAS 18001.

Každý člověk ve svém zaměstnání vykonává činnosti, nebo je jejich pasivním účastníkem, při kterých je vystaven nebezpečí. Nejvíce si tuto okolnost každý z nás uvědomuje asi jen v silniční dopravě. V pracovním procesu se už pracovním rizikům nevěnuje tak velká pozornost a to do té doby, než se stane nějaká mimořádná událost, jako je např. pracovní úraz.

Norma ČSN OHSAS 18001 stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které organizaci umožní řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti.

Norma ČSN OHSAS 18001 je návodem pro vybudování systému managementu BOZP, který pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika pro pracovníky organizace a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky pro BOZP.

Norma ČSN OHSAS 18001 poskytuje mechanismy, které umožňují managementu identifikovat slabá místa podniku.

Norma ČSN OHSAS 18001 je jednoduchým nástrojem, jak dosáhnout certifikace/registrace svého systému managementu BOZP externí organizací.

 
     
 
     
Tel.: +420 605 224 703, e-mail: inspekt-servis@inspekt-servis.cz Copyright © 2018 - INSPEKT-SERVIS, s.r.o.