LANGUAGE SELECTION
CURRENT DATE
 
Czech English Germany Spanish 20. Jun 2024
 
 
 
 
MENU
 
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO 27001
ISO/TS 16 949
ŠKOLENÍ
REFERENCE
 
     

 Implementace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO 27001

 
 

Zvládnout proces tvorby, zpracování, ukládání a distribuce informací, jsou podniky a instituce životně závislé. Stále aktuálněji proto vystupuje do popředí otázka ochrany a bezpečnosti informací.
Vedení mnohých organizací si uvědomuje, že ochrana a bezpečnost informací je jednou z priorit v systému řízení organizace.

Nejlepší cestou, jak toho dosáhnout, je vybudovat a provozovat v organizaci systém řízení informační bezpečnosti, který je v souladu s nějakým mezinárodním standardem, např. normou ISO/IEC 27001.

  • Norma ISO/IEC 27001 je světově uznávaným standardem, podle kterého se porovnává a certifikuje bezpečnost systému informační bezpečnosti.
  • Norma ISO/IEC 27001 je základním stavebním kamenem, na kterém může organizace založit účinnost řízení veškerých svých informací, údajů a dat.
INSPEKT-SERVIS, s.r.o. nabízí odbornou pomoc v následujících oblastech:
  • implementace systému managementu bezpečnosti informací a příprava k certifikaci dle ISO/IEC 27001
  • implementace managementu rizik
  • provedení analýzy rizik
  • implementace bezpečnostní politiky
  • provedení bezpečnostního auditu
  • ověření bezpečnosti ICT infrastruktury
  • klasifikace informací
  • tvorba a implementace havarijních plánů a plánů kontinuity
 
     
 
     
Tel.: +420 605 224 703, e-mail: inspekt-servis@inspekt-servis.cz Copyright © 2018 - INSPEKT-SERVIS, s.r.o.